R.K. Kerkhof Zwolle

Openingstijden

1 april t/m 2 november :
van 9.00 uur tot 19.30 uur.
3 november t/m 31 maart :
van 9.00 uur tot 16.30 uur. 


Last update:
15 juni 2016


Het Rooms Katholiek Kerkhof is een begraafplaats, een dienstverlenende instelling met klantvriendelijkheid als uitgangspunt. Service verlenen op het moment dat het nodig is.
In de christelijke traditie is de doden begraven één van de zeven werken van barmhartigheid die met zorg en inzet wordt uitgevoerd.
Onderscheid naar geloof, geslacht of dergelijke wordt daarbij niet gemaakt. Een betrokkenheid bij de eigenheid van het kerkhof wordt verondersteld.

Op 10 september 2016 viert het R.K. Kerkhof Zwolle haar 175 jarig bestaan.

© R.K. Kerkhof Zwolle 2012-2016