Regelingen

Klik op de onderstreepte onderdelen en u ziet een pdf formulier van het onderdeel.

IMG_8557

Statuten.
Deze statuten zijn vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 12 december 2012.
De Aartsbisschop van Utrecht heeft in een schrijven van 22 november 2013, nummer 2013.03503 goedkeuring gegeven aan deze statuten. 

Reglement van het Rooms Katholiek Kerkhof Zwolle.
Per 1 juli 2015 is een gewijzigd reglement in werking getreden. Dit gewijzigd reglement is vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 9 juni 2015.
De Aartsbisschop van Utrecht heeft in een schrijven van 17 juni 2015, nummer 2015.02050 goedkeuring gegeven aan dit gewijzigd reglement.

Voorschriften graftekens.
Deze voorschriften behoren tot artikel 36 van het voornoemde reglement van de begraafplaats en zijn vastgesteld door het bestuur op 21 januari 2015.

Tarieven 2019.
Op 29 oktober 2018 heeft het bestuur de tarieven voor 2019 vastgesteld.
De tarieven 2019 zijn gepubliceerd in het maandblad “Navolging vandaag”, jaargang 9, nr 2, oktober/november 2018, blz 34 en zijn vanaf 1 januari 2019 van toepassing.

ANBI.
Gegevens in verband met de ANBI-status.

PRIVACYVERKLARING     DISCLAIMER     ©