Wat kunnen wij als kerkhof voor u betekenen.

Ieder mens komt een keer op het punt dat men afscheid neemt van het aards bestaan. Ook als direkte nabestaande van een dierbare wilt u een zo mooi, goed en waardig afscheid.

Om dit afscheid volgens uw wensen te realiseren, biedt het R.K. Kerkhof Zwolle u verschillende mogelijkheden.

U kunt kiezen voor een traditionele begrafenis. Voor graven met liggende monumenten en beplantingen is grafonderhoud noodzakelijk. Indien nabestaanden hiervoor geen mogelijkheden hebben, kan het onderhoud door het kerkhof worden verzorgd, hiervoor is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd. U kunt ook kiezen voor een graf zonder grafonderhoud, met name op de uitbreiding (achter de oude kerkhofmuur), is dit eenvoudig te realiseren.
U laat op het graf alleen een staand monument plaatsen, het graf zelf wordt met gras ingezaaid en wordt dan met het  groenonderhoud (maaien) door het kerkhof bijgehouden.

Kapel

Kapel

Desgewenst kan een uitvaartmis of dienst plaatsvinden in de kapel van het kerkhof.
De kapel heeft maximaal 75 zitplaatsen.
Wilt u voorafgaand aan de viering, de aanwezigen afscheid laten nemen van de overledene, dan is dit mogelijk vanaf een uur voor aanvang van de viering ten afscheid.
Ook als er geen aansluitende begrafenis op ons kerkhof plaatsvindt, kan de kapel voor de uitvaartvieringen gebruikt worden.
Wilt u de overledene langer in de kapel laten opbaren, dan is dit in overleg mogelijk. Dit kan per dagdeel worden afgesproken.

Urnen

Steeds meer mensen kiezen voor crematie.
Het R.K. Kerkhof Zwolle biedt diverse mogelijkheden voor het plaatsen van urnen. Een asbus kan bijgezet worden in een bestaand familiegraf.
U kunt kiezen voor een urnengraf, waarbij ook hier de mogelijkheid is om het graf met alleen een staand monument te realiseren, zodat geen grafonderhoud noodzakelijk is.
U kunt de urn laten bijzetten in de urnenmuur. Daarnaast heeft het R.K. Kerkhof Zwolle een asverstrooiingsveld. Na verstrooiing wordt een naamplaat van de betreffende overledene op het bijbehorende monument geplaatst.

Beplanting

Groen

De gebouwen, kerkhofmuur en toegangspoort zijn in de afgelopen 20 jaar grondig gerestaureerd conform de voorschriften en met hulp van monumentenzorg en andere subsidiegevers.
Ook de beplanting op het kerkhof is in de afgelopen 3 jaar flink op de schop gegaan. Hierdoor is aanblik en uitstraling geheel anders als de indrukken, die u mogelijk vanuit het verleden nog zijn bijgebleven.
U kunt dagelijks het kerkhof komen bekijken om het resultaat van deze inspanningen te zien: van 9.00 tot 17.00 uur, met de kanttekening dat de kapel op zaterdag en zondag gesloten is.
Onder de tab BOMEN EN PLANTEN vindt u foto's en een artikel.

Bereikbaarheid

Het kerkhof is behalve met auto of fiets ook met openbaar vervoer goed bereikbaar. Op 500 meter, aan de Meppelerstraatweg, is de bushalte Celebesstraat van de stadsbus lijn 3. Onder de tab CONTACT vindt u ook een plattegrond, waarop ons kerkhof is aangegeven.

De velden

Het oude en het nieuwe gedeelte zijn oorspronkelijk aangelegd als de vloer van een kerk.
De graven liggen nagenoeg zonder tussenruimten. In 1999 zijn de rijen op het oude en nieuwe gedeelte bepaald waar open ruimten moeten komen.
De ruimten zijn noodzakelijk om graven met inzet van machines te kunnen openen en sluiten.
De Arbo-wetgeving maakt dat noodzakelijk.

Baarhuis

Links en rechts naast de kapel liggen de velden O/01. Voor de kapel aan weerszijden van het pad liggen de velden O/02, O/03, O/04 en veld O/05. In veld O/05 worden kinderen begraven.

Naast de toegangspoort zuidzijde ligt de urnentuin O/06, waar twee asbussen in een keldertje kunnen worden geplaatst.

Aan de noordzijde het baarhuisje, vroeger gebruikt voor het opbaren van de overledenen die niet thuis opgebaard konden of mochten worden.
Het dateert evenals de tweede kapel van 1883 en is gerestaureerd in 2000/2001.

Op het oude gedeelte van het kerkhof zijn veel oude en monumentale graven en grafmonumenten aanwezig. Dit gedeelte ademt een sfeer die het bestuur zoveel mogelijk in stand wil houden. Op dit gedeelte bestaat een beperking op het toepassen en de bewerking van materialen die gebruikt worden voor de grafmonumenten.

In het nieuwe gedeelte liggen in twee banen, gescheiden door een pad, de velden N/02, N/02*, N/03 en N/04.
Op het nieuwe gedeelte is een vrijer gebruik van materiaal, bewerking en vorm van grafmonumenten toegestaan.

In het uitbreidingsgedeelte is in de velden U/07 en U/08 plaats voor graven, veld U/09 is ingericht voor grafkelders, en in veld U/06 kunnen urnen worden geplaatst. In veld U/06 is ook de urnenmuur of het columbarium.

Op het uitbreidingsgedeelte is het gebruik van grafmonumenten op veld U/07 beperkt tot letterplaat en beplanting.

De graven

Asverstrooiingsveld

Het kerkhof kent dubbele graven, keldergraven, urnkelders, kindergraven en algemene graven.
Op het kerkhof worden de graven uitgegeven op basis van een overeenkomst van grafrecht. De tijdsduur bij de uitgifte van een nieuw graf en een grafkelder is 20 jaren, daarna kan er met perioden van 10 jaar worden verlengd.
Een grafrecht wordt gevestigd door een schriftelijke overeenkomst met het bestuur, genaamd grafakte.

Urnen kunnen worden geplaatst in een bestaand graf, in een urnkelder of worden bijgezet in een urnengraf.
Er kan as worden verstrooid op een verstrooiingsveld.
Ons kerkhof heeft ook een mogelijkheid om urnen bij te zetten in een urnenmuur of columbarium.

Voorschriften, reglementen en tarieven die betrekking hebben op ons kerkhof zijn verkrijgbaar op het kantoor of te zien op deze site onder de tab REGELINGEN.

     NL|EN                                                                                                          PRIVACYVERKLARING     DISCLAIMER     © 2024 R.K. Kerkhof Zwolle