Urnenmuur

Toen in 1841 het R.K. Kerkhof Zwolle werd gesticht kon men zich absoluut niet voorstellen dat 180 jaar later datzelfde kerkhof gebruikt zou worden om de as van overledenen te begraven in urnen. Cremeren paste destijds niet bij de christelijke overtuiging dat de mens na zijn dood eenmaal zou verrijzen en voortleven en dan in ongeveer dezelfde gedaante als tijdens het leven. De opvattingen zijn veranderd, we vinden het nu heel gewoon dat ofwel gekozen wordt voor begraven op de ouderwetse manier ofwel voor cremeren. We hebben het idee losgelaten dat we bij de opstanding op dezelfde manier als nu op aarde zullen voortleven en hopen dat het vooral gaat om de geest van de overledene die voort kan leven.

urnenmuur

Voor het R.K. Kerkhof heeft die veranderde opvatting meegebracht dat er ook ruimte is gemaakt voor plaatsen waar nabestaanden even rustig stil kunnen blijven staan en in gedachten nog eens kunnen denken aan hun geliefde overledenen.
In de eerste plaats zijn daar sedert de 90er jaren gecreëerde velden waar asurnen in kleine containers van beton kunnen worden begraven, met uiteraard daarbij de mogelijkheid van gedenkstenen en een kleine ruimte voor een versiering, bloemen of andere vormen van blijken van genegenheid.
Tegelijkertijd werd ook de mogelijkheid gegeven om asurnen te begraven in bestaande familiegraven, om zoveel mogelijk tot uitdrukking te brengen dat de overledenen “thuishoren” bij de familie die eerder overleden is.
Veel meestal katholieke mensen hebben van deze 2 mogelijkheden gebruikt gemaakt.
Sinds 2010 is een derde mogelijkheid om om te gaan met de as van overledenen: het asverstrooiingsveld.  Een gedeelte van het kerkhof is gereserveerd voor het uitstrooien van as. Naamplaatjes op een zuil zullen aangeven dat ze niet vergeten worden.

In 2012 heeft het bestuur van het R.K. Kerkhof Zwolle gemeend dat er nog een vierde manier moet zijn om overledenen, die zijn gecremeerd, te herdenken. Zoals dat ook gebeurd is op andere kerkhoven en vooral bij crematoria hebben we een urnenmuur ofwel een columbarium laten oprichten en wel op een plaats die logischerwijs in de buurt gelegen is van de urnenkeldertjes en het asverstrooiingsveld.

urnenmuur


U kunt dus zien dat het gaat om een aaneengesloten (we horen bij elkaar) reeks van nissen in een muur, die door de afsluitende hoekpilaren gelijkenis vertoont met de kerkhofmuur. In deze nissen kunnen asurnen worden geplaatst, blijvend zichtbaar dan wel achter een gedenksteen met naamvermelding. Voor de nis is een mogelijkheid om een planchet te plaatsen waarop een lichtje of bloemen gezet kunnen worden.
Wij hopen dat hiermee tegemoetgekomen wordt aan veranderde opvattingen en wensen van de vooral katholieke gebruikers en bezoekers van ons mooie en monumentale kerkhof, waarbij ook de kapel (max. 75 plaatsen) een voorname plaats inneemt. Het is immers in deze kapel waar vooral de plechtigheden plaatsvinden voorafgaande aan een begrafenis of aan het plaatsen van een urn.

     NL|EN                                                                                                          PRIVACYVERKLARING     DISCLAIMER     © 2024 R.K. Kerkhof Zwolle