Tarieven 2021

Op 2 november 2020 heeft het bestuur de tarieven voor 2021 vastgesteld.
De tarieven 2021 zijn gepubliceerd in het maandblad “Navolging vandaag”, jaargang 11, nr. 3, dec./jan. 20/21, blz 34 en zijn vanaf 1 januari 2021 van toepassing.

Kapel
Gebruik kapel voor uitvaartdienst inclusief voorzieningen
Gebruik kapel als wacht/ontmoetingsruimte bij een begraving (geen voorz.)
Gebruik kapel per dagdeel (morgen, middag, avond)

Grafrechten (=huur) per enkelvoudig grafnummer.
Uitgifte graf, 20 jaar huur (2 diep)
Verlenging termijn grafhuur met 10 jaar
Uitgifte graf voor kelder, 20 jaar huur op de uitbreiding
Verlenging termijn graf voor kelder met 10 jaar huur op de uitbreiding
Uitgifte urnengraf, 20 jaar huur
Verlenging termijn huur urnengraf met 10 jaar
Uitgifte kindergraf 1 tot 12 jaar, 20 jaar huur
Verlenging termijn huur kindergraf 1-12 jaar met 10 jaar
Uitgifte kindergraf 0 tot 1 jaar, 20 jaar huur
Verlenging kindergraf 0 tot 1 jaar met 10 jaar

Kerkhof- en grafonderhoud
Bijdrage kerkhofonderhoud per jaar
Bijdrage kerkhofonderhoud voor 20 jaar
Grafonderhoud per jaar (naar keuze)

Begraven/verstrooien
Voor begraven
Voor begraven van 1 tot 12 jaar
Voor begraven tot 1 jaar
Voor begraven urn
Toestemming verstrooien van as door familie met begeleiding (inclusief naamplaatje)
Voor begraven/verstrooien op zaterdag geldt een toeslag van 50 %.

Urnenmuur (=huur) per urnennis
Bijzetting urn, plaatsen (bevestigen) urn op graf
Plaats urnenmuur voor 5 jaar (inclusief kerkhofonderhoud)
Verlenging plaats urnenmuur met 5 jaar (inclusief kerkhofonderhoud)

Overige kosten en rechten
Duplicaatakte / overschrijving
Plaatsingsrecht voor monument
Plaatsingsrecht voor monument op grafkelder
Plaatsingsrecht voor monument op urnengraf/kindergraf

375
150
375


905
365
3620
730
640
255
450
180
225
90


48
960
55


990
495
250
210
195130
430
345


33
110
440
55


NB: Rechten worden per kalenderjaar berekend. Alle rechten, verleend in een jaar
worden geacht te zijn verleend per 1 januari daaropvolgend.

Met ingang van 1 januari 2021 zijn eerder vastgestelde tarieven niet meer van toepassing.

Vastgesteld in de algemene bestuursvergadering van 2 november 2020.

     NL|EN                                                                                                          PRIVACYVERKLARING     DISCLAIMER     © 2021 R.K. Kerkhof Zwolle