Tarieven 2022

Op 8 november 2021 heeft het bestuur de tarieven voor 2022 vastgesteld.
De tarieven 2022 zijn gepubliceerd in het maandblad “Navolging vandaag”, jaargang 12, nr. 3, dec./jan. 2021/2122, blz 34 en zijn vanaf 1 januari 2022 van toepassing.

Kapel
Gebruik kapel voor uitvaartdienst inclusief voorzieningen
Gebruik kapel als wacht/ontmoetingsruimte bij een begraving (geen voorz.)

Grafrechten (=huur) per enkelvoudig grafnummer.
Uitgifte graf, 20 jaar huur (2 diep)
Verlenging termijn grafhuur met 10 jaar
Uitgifte graf voor kelder, 20 jaar huur op de uitbreiding
Verlenging termijn graf voor kelder met 10 jaar huur op de uitbreiding
Uitgifte urnengraf, 20 jaar huur
Verlenging termijn huur urnengraf met 10 jaar
Uitgifte kindergraf 1 tot 12 jaar, 20 jaar huur
Verlenging termijn huur kindergraf 1-12 jaar met 10 jaar
Uitgifte kindergraf 0 tot 1 jaar, 20 jaar huur
Verlenging kindergraf 0 tot 1 jaar met 10 jaar

Kerkhof- en grafonderhoud
Bijdrage kerkhofonderhoud per jaar
Bijdrage kerkhofonderhoud voor 20 jaar
Grafonderhoud per jaar (naar keuze)

Begraven/verstrooien
Voor begraven
Voor begraven van 1 tot 12 jaar
Voor begraven tot 1 jaar
Voor begraven urn
Toestemming verstrooien van as door familie met begeleiding (inclusief naamplaatje)
Voor begraven/verstrooien op zaterdag geldt een toeslag van 50 %.

Urnenmuur (=huur) per urnennis
Bijzetting urn, plaatsen (bevestigen) urn op graf
Plaats urnenmuur voor 5 jaar (inclusief kerkhofonderhoud)
Verlenging plaats urnenmuur met 5 jaar (inclusief kerkhofonderhoud)

Overige kosten en rechten
Duplicaatakte / overschrijving
Plaatsingsrecht voor monument
Plaatsingsrecht voor monument op grafkelder
Plaatsingsrecht voor monument op urnengraf/kindergraf

390
155


935
375
3.740
750
660
265
465
185
230
95


50
1.000
55


1.020
510
255
215
200135
440
355


34
115
460
55


NB: Rechten worden per kalenderjaar berekend. Alle rechten, verleend in een jaar
worden geacht te zijn verleend per 1 januari daaropvolgend.

Met ingang van 1 januari 2022 zijn eerder vastgestelde tarieven niet meer van toepassing.

Vastgesteld in de algemene bestuursvergadering van 8 november 2021.

     NL|EN                                                                                                          PRIVACYVERKLARING     DISCLAIMER     © 2022 R.K. Kerkhof Zwolle