Restauratie

toegangspoort

Het restauratieproces is begin negentiger jaren van de vorige eeuw gestart met de eerste fase.
Die eerste fase omvat de restauratie van de poort, het baarhuis en het kruisbeeld, allemaal onderdelen van het rijksmonument.
De eerste fase van de restauratie is voltooid en er bleef 320.000 euro ten laste van het kerkhof.

Kapel

De huidige kapel, gebouwd op de fundamenten van de eerste, dateert van 1882.
De kapel is in twee fasen gerestaureerd. De eerste fase begin jaren negentig omvatte voornamelijk het dak, de torens, hemelwaterafvoeren en de riolering.
De kapel werd hierdoor voor verder verval behoed.
De tweede fase van de restauratie van de kapel betrof in hoofdzaak het interieur.
De netto kosten ten laste van het kerkhof bedroegen 351.000 euro.

Muur

na de restauratie voor restauratie

De muur rond de begraafplaats is in zijn geheel gerestaureerd.
Met de subsidie van de Provincie Overijssel, de gemeente Zwolle, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en bijdragen van particulieren was het mogelijk de restauratie van de ommuring te voltooien.

mede_mogelijk_gemaakt_door-breed_a4


Natuurlijk behoeven onze monumenten jaarlijks onderhoud. We doen daarbij een beroep op de SIM subsidieregeling van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, maar die dekken niet de hele onderhoudskosten.
Bijdragen in de kosten van het onderhoudsproces kunt u altijd overmaken of storten op rekening

NL91 ABNA 0598 1691 13 t.n.v. R.K. Kerkhof Zwolle.

gerestaureerd muurgedeelte
     NL|EN                                                                                                          PRIVACYVERKLARING     DISCLAIMER     © 2024 R.K. Kerkhof Zwolle